Lack of necessity-Modals Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Gerek yok anlamında kullanılan modal listesi aşağıdaki gibidir.

a) Don’t have to

I, You, We,They özneleriyle kullanılır.

I don’t have to get up early on weekends.

( Haftasonları erken kalkmak zorunda değilim.)

You don’t have to pay the bill.

( Hesabı ödemek zorunda değilsin.)

We don’t have to water the garden.

( Bahçeyi sulamak zorunda değiliz.)

They don’t have to speak Spanish.

(İspanyolca konuşmak zorunda değiller.)

 

b) Doesn’t have to

He, She,It özneleriyle kullanılır.

She doesn’t have to play tennis.

( tenis oynamak zorunda değil.)

He doesn’t have to buy flowers.

( Çiçek almak zorunda değil.)

It doesn’t have to be  in this room here.

( O bu odada olmak zorunda değil.)

 

c) Needn’t

He needn’t pick me up.

(Beni almasına gerek yok. )

She needn’t repeat the lesson.

( Dersi tekrar etmesine gerek yok.)

I needn’t call you.

( Seni aramak zorunda değilim.)

You needn’t wash the dishes.

( bulaşık yıkamana gerek yok.)

They needn’t buy a present.

( Hediye almalarına gerek yok.)

 

d) Needn’t have+ v3

I needn’t have watered the flowers. It rained.

( Dün çiçekleri sulamama gerek yokmuş.Yağmur yağdı.)

You needn’t have made the cake. My mother made.

( Dün kek yapmana gerek yokmuş. Annem yaptı.)

He needn’t have picked you up. Ali came.

( onun seni almasına gerek yokmuş . Ali geldi.)

They needn’t have painted the room. She painted.

( Onların odayı boyamasına gerek yokmuş. O boyamış.)