Possessive Pronouns (Sahiplik zamirleri)


POSSESSIVE PRONOUNS

(Sahiplik zamirleri)

Özne zamirlerine karşılık gelen possessive pronouns (sahiplik zamirleri) tabloda gösterilmiştir.

 

 

Subject pronoun           Possessive pronouns

 

I                                              mine                (benimki)

you                                         yours               (seninki)

he                                           his                   (onunki)

she                                         hers                 (onunki)

we                                          ours                 (bizimki)

you                                         yours               (sizinki)

they                                        theirs               (onlarınki)

 

 

I need your umbrella. I’ve lost mine.

(Şemsiyene ihtiyacım var. Benimkini kaybettim)

 

My car is better than yours.

(Benim arabam seninkinden daha iyi)

 

His is the best painting.

(Onunki en iyi tablo)

 

The neighbours have got a small dog, but ours is very big.

(Komşular küçük bir köpeğe sahip fakat bizimki çok büyük)

 

John and Jill wants to buy a new house, because theirs is very old.

(John ve Jill yeni bir ev almak ister çünkü onlarınki çok eski)

 

“Is this Jill’s purse?” “No, hers is over there.”

(Bu Jill’in cüzdanı mı? Hayır onunki orada)

 

İyelik sıfatları ismin önünde, iyelik zamirleri isim olmadan kullanılır.

 

This book is my book. (doğru)

(Bu kitap benim kitabım)

 

This book is mine. (doğru)

(Bu kitap benim / benimki)

 

This book is my. (yanlış)

(Yanlış çünkü my’dan sonra isim gelmesi gerek)

Her car is old. (doğru)

(Onun arabası eski)

Hers is old. (doğru)

(Onunki eski)

Her is old. (yanlış)

(Yanlış. Her’den sonra isim gelmesi gerek)