Possessive Adjectives (Sahiplik sıfatları)


POSSESSIVE ADJECTIVES

(Sahiplik sıfatları)

Özne zamirlerine karşılık gelen possessive adjectives (sahiplik sıfatları) tabloda gösterilmiştir.

 

 

Subject pronoun           Possessive adjectives

 

I                                              my                   (benim)

you                                         your                (senin)

he                                           his                   (onun)

she                                         her                   (onun)

it                                            its                    (onun)

we                                          our                   (bizim)

you                                         your                 (sizin)

they                                        their                 (onların)

 

Possessive adjective, her zaman sahip olunan ismin önünde kullanılan sıfatlardır.

 

This is my book.

(Bu benim kitabım)

I brush my teeth regularly.

(Düzenli olarak dişlerimi fırçalarım)

My father and mother are in their rooms.

(Babam ve annem odalarında)

We like our teacher a lot.

(Öğretmenimizi çok seviyoruz)

Jill is looking for her glasses.

(Jill gözlüğünü arıyor)

My father is a dentist.

(Babam bir dişçi)

Isparta is famous for its roses.

(Isparta gülleriyle ünlü)

Our country is very beautiful.

(Ülkemiz çok güzel)