Past Simple Questions (Geçmiş zaman soruları)


PAST SIMPLE QUESTIONS

(Geçmiş zaman soruları)

Past simple tense soru yapmak için did yardımcı fiili kullanılır. Fiil birinci haldedir.

Did you go to school yesterday?

(Dün okula gittin mi?)

Did they like the zoo yesterday?

(Dün hayvanat bahçesini sevdiler mi?)

Did your father decide to buy a car?

(Baban bir araba almaya karar verdi mi?)

 

Wh-questions

What did you do yesterday?

(Dün ne yaptınız?)

Why did you go to work by taxi?

(Niçin işe arabayla gittin?)

How much did you spend during the holiday?

(Tatil sırasında kaç para harcadın?)

Where did Cleopatra live?

(Kleopatra nerede yaşadı?)

What countries did you visit last summer?

(Geçen yaz hangi ülkeleri ziyaret ettim?)

Who did Jill go to party with?

(Jill partiye kim ile gitti?)

When did you last cry?

(En son ne zaman ağladın?)

How much did you lend him?

(Ona ne kadar borç verdin?)

 

Subject questions

 

Özneyi soran sorularda soru kelimesi özne durumundadır ve cümlede did kullanılmaz.

Who invented the telephone?

(Telefonu kim icat etti?)

Who ate the cake?

(Keki kim yedi?)

What stopped you?

(Seni ne durdurdu?)

What made you sad?

(Seni ne üzdü?)

How many people left the job?

(Kaç kişi işi bıraktı?)

Which students got 100 from the exam?

(Hangi öğrenciler sınavdan 100 aldı?)

 

Past simple of be (was/were):

Did, her zaman yalın bir fiille kullanılır.

Where did you go?

Did you play football?

 

Was/Were, kullanıldığı zaman yalın bir fiille kullanılmaz. Cümleye göre bir sıfat veya isim ile olabilir.

Where were you?

(Neredeydin?)

Who were you with?

(Kiminleydin?)

Who was the first president of Turkey?

(Türkiyenin ilk cumhurbaşkanı kimdi?)

What was wrong?

(Ne yanlıştı?)