Passive Questions (Edilgen sorular) Konu anlatımı


PASSIVE QUESTIONS KONU ANLATIMI
(Edilgen sorular)

■ Passive yes/no questions

Edilgen cümlelerin sorularında yardımcı fiil (am/is/are/was/were/have/has/will/can vb.)

en başta kullanılır.

 

  • Present simple passive question: am/is/are + subject+ V3 .

 

Do they harvest grapes in autumn.

Are grapes harvested in autumn?

 

  • Past simple passive question: was/were + subject+ V3 .

 

Did they open the shopping centre yesterday?

Was the shopping centre opened yesterday?

 

  • Present continuous passive question: am/is/are + subject + being + V3

 

Are the workers mending the road this week?

Is the road being mended by the workers this week?

 

  • Present perfect passive question: have/has + subject + been + V3

 

Have they cleaned the kitchen yet?

Has the kitchen been cleaned yet?

 

  • Will future passive question: will + subject + be + V3

 

Will the police stop the car?

Will the car be stopped by the police?

 

  • Modals (can, must, may, should, etc.) passive question: modal + subject + be + V3

 

Can the students do these exercises at home?

Can these exercises be done by the students at home?

 

 

■ Passive Wh- questions

 

 

Aşağıdaki cümlede bazı kelimeleri soran sorular örnek olarak yapılmıştır.

 

Gravity was discovered by Newton under an apple tree.

(Yerçekimi Newton tarafından bir elma ağacının altında keşfedildi)

 

What was discovered by Newton under an apple tree? (gravity)

( Newton tarafından bir elma ağacının altında ne keşfedildi?)

 

Who was gravity discovered by under an apple tree? (Newton)

(Yerçekimi kim tarafından bir elma ağacının altında keşfedildi?)

 

Where was Gravity discovered by Newton? (under an apple tree)

(Yerçekimi Newton tarafından nerede keşfedildi?)

 

 

Buna göre şu kuralları söyleyebiliriz.

 

Soru kelimesi en başta kullanılır.

Soru kelimesinden sonra yardımcı fiil kullanılır.

Passive cümlenin öznesini sorduğumuzda soru kelimesi özne durumundadır.

Eylemi kimin tarafından yapıldığı sorulduğunda V3’ten sonra by vardır. By cümle başında by whom, by what şeklinde de kullanılabilir. By whom was gravity discovered?

 

Örnekler:

 

What is eaten at breakfast in Turkey?

(Türkiyede kahvaltıda ne yenir?)

What will be eaten at lunch?

(Öğle yemeğinde ne yenilecek?)

Who is going to be given a prize?

(Kim ödül verilecek?)

What was done yesterday?

(Dün ne yapıldı?)

When was the film shown?

(Film ne zaman gösterildi?)

Who was the window broken by?

(Pencere kim tarafından kırıldı?)

Why was this bag left here?

(Niçin bu çanta burada bırakıldı?)

How long have the credits cards been used?

(Kredi kartları ne zamandır kullanılır?)

Who was the telescope invented by?

(Teleskop kim tarafından icat edildi?)