Possessive ’S and OF (Sahiplik bildiren ’s ve of)


POSSESSIVE ’S and OF

(Sahiplik bildiren ’s ve of)

Aitlik veya sahiplik belirtirken, insan ve hayvanlar için genellikle ’s yapısı kullanılır. 

 

my father’s name

(babamın ismi)

Omar’s room

(Omar’ın odası)

 

Aitlik veya sahiplik belirtirken, cansız nesneler ve soyut şeyler için genellikle of yapısı kullanılır. Of ile yapılan tamlamada önce ait olan şey söylenir.

the name of the game

(Oyunun adı)

the windows of my house

(Evimin pencereleri)

İnsanların bulunduğu yer ve organizasyon isimleri için ’s  veya of  yapısı kullanılabilir.

Turkey’s population /  the population of Turkey

(Türkiye’nin nüfusu)

the club’s rules / the rules of the club

(Kulübün kuralları)

the world’s problems / the problems of the world

(dünyanın sorunları)

Front, bottom, top gibi ifadelerle her zaman of ifadesi kullanılır:

The botom of the ocean

Uzun isim grubuna aitlik/sahiplik anlamı vermek için of  ifadesi kullanılır:

What is the name of the boy sitting over there?

(Orada oturan çocuğun adı ne?)

 Zamanla ilgili ifadelerde’s ifadesi kullanılır:

today’s newspaper

(bugünün gazetesi)

three weeks’ holiday

(üç haftalık tatil)

an hour’s conference

(bir saatlik konferans)

 

-s ile biten çoğullara sadece kesme işareti (‘) eklenir.

 

my parents’ room

(anne babamın odası)

boys’ ball

(Oğlanların topu)

 

 

-s ile biten özel isimlere’s veya sadece’ eklenebilir. –s ile biten ünlü isimlere çoğu zaman sadece kesme işareti eklenir.

 

Enis’s car / Enis’ car

(Enis’in arabacı)

Archimedes’ law

(Arşimet kanunu)

 

Doctor’s, chemist’s gibi ifadeler bir yer bildirir:

 

the doctor’s = doctor’s office, the chemist’s = the chemist’s shop

I’ve been to the doctor’s today.

 

Bir isim grubuna aitlik anlamı için sonuna ‘s eklenir.

My father and my father’s room

(Anne babamın odası)

 

Ayrı ayrı sahiplik için gruptaki isimlerin hepsine ‘s getirilir.

My father’s and my father’s names

(Anne babamın isimleri)

İnsanlar ve hayvanlar için tekil çoğul karışıklığını önlemek için of  kullanılabilir. Örneğin

the boy’s mother ve the boys’ mother aynı söylenir ama birincisinde tek bir çocuktan bahsedilir. Tekil veya çoğul olduğunu vurgulamak istersek of yapısını, “the mother of the boy” veya “the mother of the boys” kullanabiliriz.