İngilizce’ye diğer dillerden geçen isimlerin çoğulları


İngilizce’ye diğer dillerden geçen isimlerin çoğulları

PLURAL FORMS FOR NOUNS ADOPTED FROM OTHER LANGUAGES

İngilizceye başka dillerden geçen bazı kelimelerin tekil ve çoğul halleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Sonu -is ile biten “hypothesis, diagnosis, analysis, basis, crisis, thesis, oasis, synthesis, synopsis, emphasis, paralysis, parenthesis” gibi isimlerin çoğulu –es şeklinde yapılır.

 

Diagnosis                    diagnoses

Crisis                          crises

Thesis                         theses

Parenthesis                 parentheses

 

Sonu -um ile biten “bacterium, datum, curriculum, medium” isimlerin çoğulu –a şeklinde yapılır.

 

Bacterium                   bacteria

Datum                        data

Curriculum                 curricula

Medium                      media

 

Sonu -on ile biten tekil isimlerin çoğulu –a şeklinde yapılır.

 

Criterion                     criteria

Phenomenon               phenomena

 

Sonu -a ile biten “alga, larva, formula, antenna, vertebra, vita” tekil isimlerin çoğulu –ae şeklinde yapılır.

 

Formula                      formulae

Antenna                      antannae

 

Sonu –ex/ix ile biten “appendix, index, matrix, vertex, vortex, apex, cervix, axis” tekil isimlerin çoğulu –ices şeklinde yapılır.

 

Appendix                   appendices

Index                          indeces

Axis                            axes

 

Sonu  – us ile biten “alumnus, bacillus, cactus, focus, octopus, radius, stimulus, terminus” tekil isimlerin çoğulu –i şeklinde yapılır.

 

Bacillus                       bacilli

Cactus                        cacti

Focus                          foci

Octopus                      octopi

 

Sonu  – eau ile biten “bureau, beau, portmanteau, tableau” tekil isimlerin çoğulu –eaux şeklinde yapılır.

 

Bureau                          bureaux

Portmanteau               portmanteaux

Tableau                       tableaux

 

Diğerleri:

 

Libretto                      libretti

Tempo                         tempi

Virtuoso                      irtuosi

Seraph                        seraphim

Schema                       schemata