Future Continuous Tense Yapısı


 

FUTURE CONTINUOUS

 

(will + be + V-ing)

Future continuous tense, gelecekte bir eylemin yapılacak ve belirli bir süre devam edecek olduğu anlamına gelir. 

Örneğin:

I will be waiting. (Bekliyor olacağım)

 

Future Simple Tense, gelecekte bir eylemin yapılıp tamamlanacağı anlamını taşır, future continuous tense ise gelecekte yapılacak olan eylemin bir süre devam edeceğini bildirmek için kullanılır. İkisi arasındaki fark budur.

 

Örneğin:

Future Simple Tense: I wil work tomorrow.   (Yarın çalışacağım)

 

Future Continuous Tense:   I will be working at 10.00 tomorrow.   (Yarın saat 10’da çalışıyor olacağım)

 

 

FUTURE CONTINUOUS TENSE FORM (YAPISI):

 

Future continuous tense’de tüm öznelerle will yardımcı fiili kullanılır.Fiilden önce be getirilir.

Fiil –ing takısı alır.

 

OLUMLU

  Subject + will + be + V-ing

 

 

I’ll be waiting at the station when your train arrives.

(Trenin geldiğinde istasyonda bekliyor olacağım)

 

They will be travelling on the ship  this time next week.

(Gelecek hafta bu zamanda gemide seyahat ediyor olacaklar)

 

She’ll be sleeping at 12 tonight.

(Bu gece 12’de uyuyor olacak)

 

I will be talking with you this time tomorrow.

(Yarın bu saatlerde seninle konuşuyor olacağım)

 

She will be watching her favorite TV series at 10 tonight.

(Bu akşam 12’de en sevdiği diziyi izliyor olacak)

 

We will be traveling to Serbia.

(Sırbistan’a seyahat ediyor olacağız)

 

I am going to be studying next summer.

(Önümüzdeki yaz çalışıyor olacağım)

 

I will be working next Sunday.

(Önümüzdeki pazar günü çalışıyor olacağım)

 

They will be feeling good.

(İyi hissediyor olacaklar)

 

NOT: Future Continuous Tense kullanımında will ve be going to aynı anlamı verir. 

 

OLUMSUZ

  Subject + won’t + be + V-ing

 

 

I won’t be sleeping all night.

(Tüm gece uyumuyor olacağım)

 

John won’t be working this time tomorrow.

(John yarın bu zamanda çalışmıyor olacak)

 

They won’t be feeling good when they arrive here.

(Buraya geldiklerinde iyi hissetmiyor olacaklar)

 

You won’t be watching a television this time tomorrow.

(Yarın bu saatlerde televizyon izliyor olmayacaksın)

 

She won’t be helping you when you are busy.

(Sen meşgul olduğunda o sana yardım ediyor olmayacak)

 

They won’t be watching TV.

(Televizyon izliyor olacaklar)

 

I won’t be living here this time next year.

(Önümüzdeki sene bu zamanlar burada yaşıyor olmayacağım)

 

She won’t be going to school this time tomorrow.

(Yarın bu saatlerde okula gidiyor olmayacağım)

 

SORU

will + subject + be + V-ing ?

 

A: Will you be having an exam at 10?

(Saat 10’da sınav oluyor olacak mısın?)

 

B: Yes, I will. The exam finishes at 11.

(Evet. Sınav 11’de bitiyor.)

 

A: Will you be flying to the Bahamas at midnight?

(Gece yarısı Bahamalara uçuyor olacak mısın?)

 

B: No, I won’t. The planelands at 11:30.

(Hayır. Uçak 11:30’da iniyor.)

 

A: What will you be doing this time tomorrow?

(Yarın bu zamanda ne yapıyor olacaksın?)

 

B: I’ll be working in the office.

(Ofiste çalışıyor olacağım)

 

Will you be attending the course?

(Kursa katılıyor olacak mısın?)

 

USE OF FUTURE CONTINUOUS TENSE (KULLANIM):

 

  1. Gelecekte bir zamanda devam etmekte olacağını düşündüğümüz tahmin ettiğimiz eylemler.

 

 

I’ll be watching a football match at 9.00 this evening.

(Bu akşam 9’da futbol maçı seyrediyor olacağım)

 

They will be waiting at the airport when our plane arrives.

(Uçağımız vardığında onlar havaalanında bekliyor olacaklar)

 

People will be living in more modern houses in the future.

(İnsanlar gelecekte daha modern evlerde yaşıyor olacaklar)

 

I’ll be studying lesson all tomorrow evening.

(Yarın akşam ders çalışıyor olacağım)

 

We’ll be dancing between 6 and 8 tomorrow evening.

(Yarın akşam 6 ve 8 arası dans ediyor olacağız)

 

The boy will be sleeping when his mum comes.

(Annesi geldiğinde oğlan çocuğu uyuyor olacak)

 

I’ll be cleaning the house at 8.00 this evening.

(Bu akşam 8’de evi temizliyor olacağım)

 

 

  1. Bir rutine veya önceden yapılan plana bağlı gelecek eylemler:

 

 

I’ll be going past the drugstore. I can buy  aspirin for you if you like.

(Eczanenin yanından geçeceğim. İstersen sana aspirin alabilirim)

 

We’ll be travelling in Turkey this summer. I can bring you a carpet from Turkey.

(Bu yaz Türkiye’de geziyor olacağız. Sana Türkiye’den bir halı getirebilirim)

 

I will be attending English course this summer. You can join with me if you want.

(Bu yaz İngilizce kursuna gidiyor olacağım. İstersen sen de bana katılabilirsin)

 

We will be going to the dentist. I can get an appointment for you.

(Dişçiye gidiyor olacağız. Senin için randevu alabilirim)

 

I will be playing tennis this time tomorrow. Do you want to play with me?

(Yarın bu saatlerde tenis oynuyor olacağım. Sen de benimle oynamak ister misin?)

 

 

  1. Birisine nazikçe gelecekle ilgili planını sorarken

 

 

How long will you be staying at the hotel, sir?

(Otelde ne kadar kalacaksınız, beyefendi?)

 

Sue: Will you be using your car next week?

(Gelecek hafta arabanı kullanacak mısın?)

 

Ken: No, I won’t. Why?

(Hayır. Niye?)

 

Sue: Is it allright if I borrow it then?

(O zaman onu ödünç alsam olur mu?)

 

Will you be cooking for us mom?

(Bizim için yemek yapacak mısın annecim?)

 

FUTURE CONTINIOUS TIME WORDS (ZAMAN KELİMELERİ):

 

this time tomorrow: yarın bu saatlerde

I will be traveling to Spain this time tomorrow. (Yarın bu saatlerde İspanya’ya seyahat ediyor olacağım)

 

at 10 tonight: bu gece saat 10’da 

We will be watching film at 10 tonight. (Bu gece saat 10’da film izliyor olacağız)

 

between 6 and 8 tomorrow evening: yarın akşam 6 ve 8 arasında

He will be playing tennis between 6 and 8 tomorrow evening. (Yarın akşam 6 ve 8 arasında tenis oynuyor olacak)

 

when she arrives home: eve vardığında

You will be sleeping when she arrives home. (O eve vardığında sen uyuyor olacaksın)

 

DİKKAT   

 

Future Continuous Tense yalnızca watch, play, study, work, come, travel vb. gibi hareket bildiren fiillerle kullanılır.

 

YANLIŞ: I will be knowing English. 

YANLIŞ: I will being doctor. 

 

Örnek Cümleler

 

 

-I will be studying German tonight. 

(Bu akşam Almanca çalışıyor olacağım)

 

-Will you be helping Jane?

(Jane’e yardım ediyor olacak mısın?)

 

-She will be taking an exam this time tomorrow.

(Yarın bu saatlerde sınav oluyor olacak)

 

-Will he be driving my car?

(Arabamı sürüyor olacak mı?)

 

-I will be watching Game of Thrones tonight. 

(Bu gece Game of Thrones izliyor olacağım)

 

-Will they be dancing at the party?

(Partide dans ediyor olacaklar mı?)

 

-Jack won’t be working at this company. 

(Bu şirkette çalışıyor olmayacağım)

 

-I will be playing computer tonight. 

(Bu gece bilgisayar oynuyor olacağım)

 

ALIŞTIRMALAR

 

Aşağıdaki fiilleri Future Continuous Tense yapısına göre çekimleyiniz.

 

Örnek: play – will be playing 

 

1- do – ____

2- make – ____

3- watch – ____

4- take – ____

5- wash – ____

6- study – ____

7- walk – ____

8- go – ____

9- feel – ____

10- help – ____

 

Answers:

1- will be doing / 2- will be making / 3- will be watching / 4- will be taking / 5- will be washing / 6- will be studying / 7- will be walking / 8-will be going / 9- will be feeling / 10- will be helping