Future Perfect Tense Yapısı


FUTURE PERFECT SIMPLE

 

 

FORM OF FUTURE PERFECT SIMPLE (YAPISI):

 

Future perfect tense’de tüm öznelerle will yardımcı fiili kullanılır.Fiilden önce have  getirilir.Fiil V3 (past participle) şekildedir.

 

OLUMLU: Subject + will + have + V3

 

I hope I’ll have sold ten cars by the end of this year.

(Umarım bu yılın sonunda on araba satmış olurum)

 

Selma will have been a teacher for 10 years next June.

(Selma gelecek Haziran 10 yıldır öğretmen olacak)

 

 

OLUMSUZ: Subject + will not + have + V3

 

They won’t have come here by 6.

(6’ya kadar gelmiş olmayacaklar)

 

He won’t have learnt a lot by the end of the course.

(Kursun sonunda çok şey öğrenmiş olmayacak)

 

 

SORU: will + subject + have + V3

 

  1. Will you have completed the report by the time the meeting starts?

(Toplantı başlayana kadar raporu tamamlamış olacak mısın?)

B: Yes, I will.

B: No, I won’t.

 

USE OF FUTURE PERFECT SIMPLE (KULLANIMI):

 

  1. Gelecekte belirlenen bir zamandan önce tamamlanacak eylemler:

 

I’ll have finished the book by tomorrow morning.

(Yarın sabaha kadar kitabı bitirmiş olacağım)

 

You’ll have learnt a lot of things by the time you finish this course.

(Bu kursu bitirdiğinde çok şey öğrenmiş olacaksın)

 

I hope I’ll started working and bought a house in two years.

(Umarım iki yıl içinde çalışmaya başlamış ve bir ev almış olurum)

 

The city will have changed a lot when I return.

(Döndüğümde şehir çok değişmiş olacak)

 

I will have bought a yatch in a few years’ time.

(Bir kaç yıl içinde bir yat almış olacağım)

 

Sue will have arrived home by then.

(O zamana kadar Sue eve ulaşmış olacak)

 

 

FUTURE PERFECT SIMPLE TIME WORDS (ZAMAN KELİMELERİ):

 

before, by, by then, in a few years’ time, by the time, when

Future Perfect Tense konu anlatımı için buraya tıklayın

Future Perfect Tense testi için buraya tıklayın