Present Perfect Continuous Kullanımı


Use of the Present Perfect Continuous Tense / Yakın Sürekli Geçmiş Zamanın Kullanımı

1-      Geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz zamanda hala devam etmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılan Present Perfect Continuous Tense “for, since, all day, all week, all year” gibi zaman zarfları ile birlikte sıkça kullanılır.
She started to write this book two years ago, and she is still writing it.
She has been writing this book for two years. / O bu kitabı yazmaya iki yıl önce başladı ve hala yazıyor.
O iki yıldır bu kitabı yazmakta. (yazıyor)
It started to snow yesterday evening, and it is still snowing.
It has been snowing since yesterday evening. / Kar dün akşam yağmaya başladı ve hala yağıyor.
Kar dün akşamdan beri yağmakta. (yağıyor)
I have been working very hard all week. I should take some time to relax at the weekend. / Bir haftadır çok sıkı çalışıyorum. Hafta sonu rahatlamak için kendime zaman ayırmalıyım.

2-      Geçmişte başlamış, henüz bitmiş ancak etkileri ya da belirtileri hala devam etmekte olan eylemleri ifade etmenin yanı sıra yakınma, hoşnutsuzluk ve kuşku gibi duyguları ifade ederken Present Perfect Continuous Tense kullanılır.
>Is that girl crying over there? / Şuradaki kız ağlıyor mu?
>No, but her eyes are watery. She has been crying. / Hayır, ama gözleri nemlenmiş. Ağlıyormuştur.
My hands are covered in oil. I have been fixing my brother’s bicycle. / Ellerim hep yağ oldu. Kardeşimin bisikletini tamir ediyordum da. (tamir etmekteydim)
Your mother looks very tired. / Annen çok yorgun görünüyor.
Yes, she has been cleaning the house today. / Evet, bugün evi temizliyordu. (evi temizlemekteydi)

3-      Bu zamanda “how long” ile sorulan sorulara “since – for” ile cevap verebiliriz. “When” soru sözcüğü bu zamanda kullanılmaz çünkü Present Perfect Simple ve Continuous zamanlar geçmişten günümüze bir süreç belirtirler. Bu yüzden kesin bir cevap isteyen “when” sorusu bu zamanlarla birlikte kullanılmaz. Örnek verecek olursak:
> When did you come to Turkey? / Türkiye’ye ne zaman geldin?
> I came to Turkey five years ago. / Türkiye’ye beş yıl önce geldim.
How long have you been living in Turkey? / Ne kadar zamandır Türkiye’de yaşıyorsun?
I have been living here for five years. / Beş yıldır burada yaşıyorum
> When did you become a doctor? / Ne zaman doktor oldunuz?
> I became doctor in 1993. / 1993’te doktor oldum.
How long have you been a doctor? / Ne zamandan beri doktorsunuz?
I have been a doctor since 1993. / 1993’ten beri doktorum.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.