Present Perfect Simple Soru Cümlesi Örnekleri


Have you ever been to Rome?

Sen hiç Roma’da bulundun mu?

Have you ever heard of him again?

Ondan tekrar hiç haber aldın mı?

Have you seen my dog?

Köpeğimi gördün mü?

Has he found his keys?

Anahtarlarını buldu mu?

Has he washed his car?

Arabasını yıkadı mı?

Has he paid the bills?

Faturaları ödedi mi?

Has she read only ten pages so far?

Şimdiye kadar sadece on sayfa mı okudu?

Has she planted the roses?

Gülleri dikti mi?

Has she already packed her bag?

Çantasını hazırladı mı bile?

Has it stopped working?

Çalışmayı durdu mu?

Has it ever happened to you?

Bu hiç senin başına geldi mi?

Has it given up chasing it?

Onu kovalamaktan vaz mı geçti?

Have they danced at the party?

Partide dans ettiler mi?

Have they put up a tent?

Çadır kurdular mı?

Have they visited the museum?

Müzeyi ziyaret ettiler mi?