Present Perfect Tense İpucu Kelimeleri


SIGNAL WORDS FOR THE PRESENT PERFECT SIMPLE

(Present Perfect Tense İpucu Kelimeleri)

Present perfect ile sık kullanılan kelimeler şunlardır.

 

just

yet

already

ever

so far

up to now

recently

lately

since

for

in my life

over (the past decade)