Present Perfect Tense just / already / yet


JUST/YET/ALREADY IN THE PRESENT PERFECT SIMPLE

  • Just, bir eylemin kısa bir süre önce yapıldığını bildirir. Fiilin önünde kullanılır.

I’ve just eaten an ice cream.

(Demin bir dondurma yedim)

 

  • Yet, (henüz, daha) yapılmamış fakat yapılmasında beklenti olan eylemleri ifade eder. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Cümle sonunda gelir.

Have you read the book yet?

(Henüz kitabı okumadın mı?)

The dog hasn’t finished its food yet.

(Köpek henüz yiyeceğini yemedi)

 

  • Already, (zaten, şimdiden) bir eylemin beklenenden daha önce yapıldığını bildirir. Fiilden önce gelir. Vurgu için cümle sonunda da kullanılabilir.

The children have already gone to bed.

(Çocuklar zaten yattı)

“Take the dog out.” “He’s already gone out.”

(Köpeği dışarı çıkar. O zaten çıktı)