Present Perfect Tense ever / never


PRESENT PERFECT TENSE WITH EVER / NEVER

  • Ever, şimdiye kadar hiç, herhangi bir kere anlamında sorularda kullanılır.

Have you ever seen a ghost?

(Hiç hayalet gördün mü?)

Has she ever visited you?

(O seni hiç ziyaret etti mi?)

 

  • Never, hiçbir zaman, asla anlamında cümleyi olumsuz yapar.

 

I’ve never been abroad.

(Hiç yurt dışında bulunmadım.)

She’s never eaten fish in her life.

(O hayatında hiç balık yemedi)

 

  • Superlative + ever in the present perfect simple

 

Superlative (the best/the most beautiful/the fastest vb.) ifadelerle present perfect ve “ever” yaygın kullanılır.

This is the best film I’ve ever seen.

(Bu gördüğüm en iyi film)

She is the most talented girl I’ve ever met.

(O tanıştığım en yetenekli kız)

What is the most interesting book you have ever read?

(Şimdiye kadar okuduğun en ilginç kitap hangisi?)

 

 

 

THE FIRST TIME/THE SECOND TIME+ PRESENT PERFECT

 

The first time, the second time, the third time gibi ifadelerle bir deneyimin kaçıncı kez olduğunu belirtirken present perfect kullanılabilir.

 

This is the first time I have been abroad.

(Bu benim ilk kez yurtdışında bulunuşum)

 

This is the forth time the children have come home late.

(Bu çocukları dördüncü kez eve geç gelişi)