Present Perfect Tense for ve since konu anlatımı


PRESENT PERFECT WITH “FOR” AND “SINCE”

Present Perfect Tense for ve since konu anlatımı, kullanım yerleri

Present perfect simple, geçmişte başlayıp şimdiye kadar süren eylemleri ifade edebilir. Eylemin ne kadar süre sürdüğünü bir “for” veya “since” ile belirtilebilir.

 

 

for + time period since + starting point
for two yearsfor a long timefor three days

for many years

for two days

for an hour

for ages

since 2002since 3 o’clocksince last Sunday

since the end of the last year

since last year

since I was born

since we last met

 

How long have you lived in this city?

(Ne kadar süre bu şehirde yaşadın)

I’ve lived here for a long time.

(Burada uzun süre yaşadım)

 

I’ve lived here since I was born.

(Doğduğumdan beri burada yaşadım)