Questions With Present Perfect Tense ( Present Perfect Tense ile Sorular )


QUESTIONS WITH PRESENT PERFECT TENSE

( İngilizce Present Perfect Tense ile Sorular )

Present perfect simple tense have has yardımcı fiili ve fiillerin 3. hali ile (painted, written, gone, taken, done, had, known, been, etc.) yapılır.Sorularda have/has yardımcı fiili özneden önce gelir.

Have they painted the house?

(Evi boyadılar mı?)

Has Jill gone abroad?

(Jill yurtdışına gitti mi?)

Have you known your best friend long?

(Uzun zamandı mı en iyi arkadaşını tanıyorsun?)

Have you ever been to Europe?

(Hiç Avrupada bulundun mu?)

 

Wh- questions

 

Soru kelimesiyle yapılan sorularda soru kelimesi başa gelir. Soru kelimesinden sonra have/has yardımcı fiili kullanılır.

Where have you been?

(Neredeydin?)

How many cups of coffee has he drunk?

(O kaç kahve içti?)

What have you done today?

(Bugün ne yaptın?)

How long have you been a student?

(Ne kadar süredir öğrencisin?)

How many times have you been to Canada?

(Kanada’da kaç kere bulundun?)

Why has she gone out?

(Niçin dışarı çıktı?