Questions With Present Continuous (İngilizce Şimdiki Zaman ile Sorular)


QUESTIONS WITH PRESENT CONTINUOUS

(İngilizce Şimdiki Zaman ile sorular)

Present continuous fiiller “am/is/are + V-ing” ile yapılır. Sorularda “am/is/are” özneden önce kullanılır.

Am I disturbing you?

(Seni rahatsız ediyor muyum?)

Are you reading the newspaper?

(Gazeteyi okyor musun?)

Is he sleeping at the moment?

(O şu anda uyuyor mu?)

Is it raining outside?

(Dışarda yağmur yağıyor mu?)

Is John wearing his new sunglasses?

(John yeni güneş gözlüklerini takıyor mu?)

Are the children playing in the garden?

(Çocuklar bahçede oynuyor mu?)

 

 

  • Wh- questions

 

Soru kelimeleri soru başında kullanılır. Soru kelimesinden sonra yardımcı fiil am/is/are gelmelidir.

What are you doing today?

(Bugün ne yapıyorsunuz?)

What is she wearing now?

(O şimdi ne giyiyor?)

Who are you talking to on the phone?

(Telefonda kiminle konuşuyorsun?)

Where is your brother staying on holiday?

(Erkek kardeşin tatilde nerede kalıyor?)

Where are you going?

(Nereye gidiyorsun?)