Questions With Have Got/Has Got (İngilizce Have ile sorular)


QUESTIONS WITH HAVE GOT/HAS GOT

(İngilizce Have got veya Has got ile sorular)

Have ve has yardımcı fiil olarak, “have got/has got” yapısında kullanılabilir.

Have you got a moped?

(Bir mopedin var mı?)

Have they got a lot of money?

(Onların çok parası var mı?)

 Has she got a new mobile phone?

(Onun yeni bir telefonu var mı?)

Has your father got a car?

(Babanın bir arabası var mı?)

 

Wh- questions

What have you got in your pocket?

(Cebinde neyin var?)

How much money has she got in the bank?

(Bankada ne kadar parası var?)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.