Questions With Have Got/Has Got (İngilizce Have ile sorular)


QUESTIONS WITH HAVE GOT/HAS GOT

(İngilizce Have got veya Has got ile sorular)

Have ve has yardımcı fiil olarak, “have got/has got” yapısında kullanılabilir.

Have you got a moped?

(Bir mopedin var mı?)

Have they got a lot of money?

(Onların çok parası var mı?)

 Has she got a new mobile phone?

(Onun yeni bir telefonu var mı?)

Has your father got a car?

(Babanın bir arabası var mı?)

 

Wh- questions

What have you got in your pocket?

(Cebinde neyin var?)

How much money has she got in the bank?

(Bankada ne kadar parası var?)