Simple Present Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

PRESENT SIMPLE TENSE SAMPLE SENTENCES 

I live in London.

(Ben Londrada yaşarım)

My brother plays the guitar at a night club.

(Erkek kardeşim bir gece kulubünde gitar çalar)

People speak English in the parliament.

(İnsanlar parlemontedo İngilizce konuşur)

I don’t have a car.

(Bir arabaya sahip değilim)

Jill doesn’t eat margarine or corn oil.

(Jill margarin veya mısır yağı yemez)

We don’t go to the theatre very often.

(Biz çok sık tiyatroya gitmeyiz)

Do you listen to the radio?

(Radyo dinler misiniz?)

Does it rain a lot in your country?

(Ülkende çok yağmur yağıyor mu?)

Do camels live in America?

(Develer Amerika’da mı yaşar?)