Relative pronouns (İlgi Zamirleri) ile ilgili örnek cümleler


İnsanları tanımlayanlar (who/that)

The man who first landed on the moon is Armstrong.

(aya ilk ayak basan adam Armstrongtur. )

She is the woman who get prize.

( O, ödül alan kadındır.)

I spoke Ayşe who came late yesterday.

( Dün geç gelen Ayşeyle konuştum.)

the person who/whom you are calling  was Gül.

(aradığın kişi Gül’dü. )

 

Nesne ve hayvanları tanımlayanlar                which/that

the book that you gave me yesterday was exciting.

(dün bana verdiğin kitap heyecanlıydı.)

It was the dog which was barking.

( Bu havlayan köpekti.)

The telephone which was pink was Aslı’s.

( Pembe olan telefon Aslınındı.)

The notebook which is on the table is my notebook.

( masanın üzerinde olan defter benim defterimdir.)

 

 Sahiplik (Hem insan hem nesneler için)         whose

This is Jill, whose father is our school director.

(Bu Jill ki onun babası okul müdürü)

I am Gülce whose mother is retired.

( Ben annesi emekli olan Gülce.)

This is Metehan whose brother is teacher.

( Bu abisi öğretmen olan Metehan.)

This is Neslihan whose boyfriend is a manager.

( Bu sevgilisi patron olan Neslihan.)