Relative Pronouns (İngilizce ilgi zamirleri)


RELATIVE PRONOUNS

(İngilizce ilgi zamirleri)

Relative pronouns, yani bir ismi niteleyen sıfat cümlelerinde kullanılan zamirler şunlardır.

 

İnsanları tanımlayanlar (subject)                    who/that

İnsanları tanımlayanlar (object)                     who/whom/that

Nesne ve hayvanları tanımlayanlar                which/that

Sahiplik (Hem insan hem nesneler için)         whose

 

 

  1. İnsanlar için who, whom, nesneler için which kullanırız. Hem insanlar hem nesneler için that kullanılabilir. Kullanımı:

 

  1. a) Bir isimden sonra kimden veya neden bahsettiğimizi belirtmek için who/which/that kullanılır.

 

the man who first landed on the moon (aya ilk ayak basan adam)

the book that you gave me yesterday (dün bana verdiğin kitap)

the person who/whom you are calling (aradığın kişi)

 

  1. b) Kim veya ne olduğu belli olan bir şey hakkında fazladan bilgi vermek amacıyla who/which kullanılır.

 

Anna Black, who is a nurse, wants to work in Turkey.

(Hemşire olan Anna Black Türkiyede çalışmak ister)

I drink a lot of water, which is good for health.

(Çok su içerim, ki o sağlık için iyidir)

 

  1. c) Sahiplik anlamında hem nesneler hem insanlar için whose kullanılabilir. Whose bir sıfat gibi sahip olunan şeyle birlikte kullanılmalıdır.

 

This is Jill, whose father is our school director.

(Bu Jill ki onun babası okul müdürü)

 

  1. Yer isimlerinden sonra “ki orada” anlamında where, zaman isimlerinden sonra when, reason kelimesinden sonra why kullanılabilir.

 

I prefer cities where you can go swimming.

(Yüzmeye gidebileceğim şehirleri tercih ederim)

 

Let’s go to Marmaris in June, when it is hot.

(Marmarise Haziran’da gidelim ki o zaman hava sıcaktır)

 

What is the reason why she didn’t eat with us?

(Onun bizimle yememesinin sebebi ne?)