Reflexive Pronouns (İngilizce geçişli/dönüşlü zamirler)


REFLEXIVE PRONOUNS

(İngilizce geçişli/dönüşlü zamirler)

DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER

I                      à        myself

You                 à        yourself

He                   à        himself

She                  à        herself

It                     à        itself

We                  à        ourselves

You                 à        yourselves

They                à        themselves

 

Dönüşlü zamirlerin üç ana kullanımı vardır:

 

  1. Cümlenin nesnesinin öznesiyle aynı olduğunu vurgulamak için kullanırız.

 

Marry saw herself in the film.

(Marry kendini filmde gördü)

 

I am angry with myself.

(Kendime kızgınım)

 

The dog jumped and hurt itself.

(Köpek atladı ve kendini incitti)

 

Go and buy yourself something to drink.

(Git ve kendine içecek birşey al)

 

The children are proud of themselves. They saved the cat.

(Çocuklar kendilerinden gurur duyuyor. Kediyi kurtardılar)

 

Enjoy yourself (eğlenmek), behave yourself (uslu durmak), help yourself (buyur, al), make yourself deyimleşmiştir.

 

We enjoyed ourselves at the party.

(Partide eğlendik)

 

Help yourself to some more cake.

(Biraz daha kek al)

 

The children behaved themselves.

(Çocuklar uslu durdu)

 

Make yourself at home.

(Kendini evinde hisset)

 

Did you two enjoy yourselves at the cinema?

(Siz ikiniz sinemada iyi vakit geçirdiniz mi?)

 

  1. by ile birlikte ‘yardımsız; tek başına, kendi başına’ anlamında kullanırız:

 

I don’t need your help. I can finish the report by myself.

(Yardımına ihtiyacım yok raporu kendi başıma bitirebilirim)

 

Do you like travelling by yourself?

(Kendi başına yolculuk etmeyi sever misin)

 

My daughter is staying in a flat by herself.

(Kızım bir dairede kendi başına kalıyor)

 

I can’t go out at nights by myself.

(Geceleri kendi başıma dışarı çıkamıyorum)

 

We painted the whole house by ourselves. Nobody helped us.

(Biz tüm bu evi kendi başımıza boyadık. Kimse yardım etmedi)

 

  1. Cümlede özneyi veya nesneyi vurgulamak için (bizzat kendisi anlamında) kullanılır:

 

You must do it yourself.

(Kendin yapmalısın)

 

The teacher himself invited us to dinner.

(Öğretmen kendisi bizi akşam yemeğine davet etti)

Give this note to Mrs Jelly herself. It is top secret.

(Bu notu Mrs Jell’nin kendisine ver. Çok gizli)