REPORTED SPEECH indirect speech


İNGİLİZCE REPORTED SPEECH / Aktarma Cümleleri (Indrect speech)

    Genellikle konuşma dilinde kullanılan bu cümleler herhangi bir kişinin yada birilerinin söylediklerini aktarmada kullanılır. Bu aktarma cümlelerine “Indirect Speech” yada ‘reported speech’ diye adlandırılır.

    Söz konusu aktarma cümlesinin eylemi geçmiş zamana ait ise kurulan cümle de geçmiş zaman ile yapılır. Ancak genellikle eylem cümlesi aktarma cümlesinden önceki zamana aittir.

Example:

– He said the exam was very difficult. (Sınavın çok zor olduğunu söyledi.)

– She said she worked in the factory every night.; Her gece fabrikada çalıştığını söylüyor.

– Özkan said he came to hospital every morning.; Özkan her sabah hastaneye geldiğini söyledi.

Eğer aktarılan eylem; geniş zaman, geçmiş zaman veya gelecek zaman ile ifade ediliyorsa, kullanılan zaman aynı kalır, değişmez.

Exmaple:

– He says the exam is very difficult.; Sınavın zor olduğunu söylüyor.

– She has said that she works in the factory every night.; Her gece fabrikada çalıştığını döylemişti.

Özkan will say that he comes to hospital every morning.; Özkan her sabah hastaneye geldiğini söylüyor.

    Genel geçer bir olayı anlatıldığı bir konu aktarılıyorsa geniş zaman ile ifade edilir.

Example:

– The repairman said that electrical repairs are very dangerous. Tamirci, elektrik tamiratlarının çok tehlikeli olduğunu söyledi.)

 

Cümle uyumu için zamir ve zaman zarflarını değiştirmek;

    Aktarılan konuşma cümlesinde, cümlede geçen nesne veya konu ile zamirin uyumunu sağlamak için zamir de değiştirilmelidir.

Example:

She said, “I want to bring my children.” (Çocuklarımı getirmek istiyorum”, dedi.

– She said she wanted to bring her children. (Çocuklarını getirmek istediğini söyledi.)

– Jack said, “My wife went with me to the show.” (Şova karımla birlikte gittik.), dedi. Jack said his wife had gone with him to the show. (Jack, şova karısıyla birlikte gittiğini söyledi.)

Konuşulan anı; geniş zaman, geçmiş zaman veya gelecek zamanla uyumlu hale getirmek için zaman zarflarını da değiştirmek gerekir.

Örneğin:

– She said, “I want to bring my children tomorrow.” (Çocuklarımı yarın getirmek istiyorum), dedi. (Çocuklarını yarın getirmek istediğini söyledi.), olur.

– Jack said, “My wife went with me to the show yesterday.” (Dün şova karımla birlikte gittik), dedi. (Jack, dün şova karısıyla birlikte gittiğini söyledi.)

Indirect Questions

Soruları aktarırken özellikle cümlelerin dizilişine dikkat etmek gerekir. Evet/Hayır ile başlayan soru cümlelerini aktarırken (if) “eğer” kullanılır. Niçin, nerede, ne zaman gibi soru kelimelerini kullanırken, cümleye bu soru kelimeleriyle başlamak gerekir.

Örneğin:

– She asked, “Do you want to come with me?” “Benimle gelmek ister misin?” diye sordu. She asked me if I wanted to come with her. “Bana, onunla gidip gitmeyeceğimi sordu.” olur.

– Dave asked, “Where did you go last weekend?” Dave, “Geçen hafta nereye gittin?” diye sordu. Dave asked me where I had gone the previous weekend. “Dave,geçen hafta nereye gittiğimi sordu.” olur.

– He asked, “Why are you studying English?”Niçin İngilizce çalışıyorsun? diye sordu.
She asked me why I was studying English. “Bana niçin İngilizce çalıştığımı sordu.” olur.

Aşağıdaki tabloda aktarılmış cümleler, geçmiş zamanda kullanılmıştır.

“*” İşaretlenmiş cümlelere özellikle dikkat edin.

Not: Geçmiş zaman, yakın geçmiş zaman ve past perfect zaman da dahil olmak üzere hepsi past perfect tense çevrilmiştir.

 

 

Direct SpeechIndirect Speech

He said, “I live in Paris.”  “Paris’ te yaşıyorum.” dedi.

He said he lived in Paris. ”Paris’te yaşadığını söyledi.”

 

He said, “I am cooking dinner.” “Akşam yemeğini pişiriyorum”, dedi

He said he was cooking dinner. ”Akşam yemeğini pişirdiğini söyledi.”

 

He said, “I have visited London twice.”  “Londra’yı iki kez ziyaret ettim”, dedi.

He said he had visited London twice.” Londrayı iki kez ziyaret ettiğini söyledi.”

He said, “I went to New York last week.”  “Geçen hafta New York’a gittim”, dedi.

He said he had gone to New York the week before. ”Geçen hafta New York’a gittiğini söyledi.”

 

He said, “I had already eaten.” Ben yemeğimi çoktan yedim”, dedi.

He said he had already eaten. ”Yemeğini çoktan yediğini söyledi.”

 

He said, “I am going to find a new job.” “Yeni bir iş bulacağım “, dedi.

He said he was going to find a new job.” Yeni bir iş bulacağını söyledi.”

 

He said, “I will give Jack a call.” ”Jack’i arayacağım”, dedi.

He said he would give Jack a call. ”Jack’i arayacağını söyledi.”

 

He said, “I have been working on that project for over two weeks.” “İki haftadan daha uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyorum. “, dedi.

He said he had been working on that project for over two weeks. ”İki haftadan daha uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığını söyledi.”

 

He said, “I can come tonight.” “Bu akşam gelebilirim”, dedi.

He said he could come that night. ”Bu akşam gelebilileceğini söyledi.”

 

He said, “I may buy a new car.” “Yeni bir araba satın alabilirim”, dedi.

He said he might buy a new car. ”Yeni bir araba alabileceğini söyledi.”

 

* He said, “I might go to Denver.” “Denver’lara gidebilirim”, dedi.

He said he might go to Denver.”Denver’lara gidebileceğini söyledi.”

* He said, “I must give Ken a call.”  ”Ken’i aramalıyım,” dedi.

He said he had to give Ken a call. ”Keven’ı araması gerektiğini söyledi.”

 

* He said, “I have to give Ken a call.” “Ken’ i aramam gerekiyor”, dedi.

He said he had to give Ken a call. . ”Keven’ı araması gerektiğini söyledi.”

 

* He said, “I should see a doctor” “Doktora görünmeliyim”, dedi.

He said he should see a doctor. ”Doktora görünmesi gerektiğini söyledi.”