Reflexive Pronouns – Dönüşümlü Zamirler


REFLEXIVE PRONOUNS – İNGİLİZCE DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER

İngilizce dönüşümlü zamir ne demektir nerede kullanılır ? İngilizce dönüşümlü zamirlerin konu anlatımı ;

Aşağıdaki tabloda en sağ kolonda gözüken zamirler “reflexive pronouns” olarak adlandırılır ve Türkçe’de “kendim”, “kendisi”, “kendimiz” gibi anlamlara gelir.

I – Me – Myself

You – You – Yourself/yourselves

He – Him – Himself

She – Her – Herself

We – Us – Ourselves

They – Them – Themselves

 

Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın.

 

– Beni bıçakla kestim.

 

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede “beni” yerine “kendimi” kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.

– I cut me with a knife.

Bu cümle de yanlıştır. “me” beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun “myself” olmalıdır.

 

– I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)

 

Aşağıda reflexive pronoun’ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

 

– She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)

– I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)

– He saw himself in the mirror. (Kendisini aynada gördü.)

– They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)

Reflexive Pronoun ne zaman kullanılır?

Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır.

– When the subject and object are the same (Özne ve nesne aynı olduğunda)

I hurt myself. (Kendimi incittim) (kendi kendimi)

The band calls themselves “Dire Straits”. (Grup kendine “Dire Straits” diyor.

He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)

 

– As the object of a preposition, referring to the subject (Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)

 

I bought a present for myself.

She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına)

That man is talking to himself.

 

– When you want to emphasize the subject (Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)

I’ll do it myself. (No-one else will help me.)

They ate all the food themselves. (No-one else had any.)