Rob Steal Quizi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Give your money to me or you will be _____This bracelet is mine. It was ______My father was  beaten and _____ last nightMy house is ______. They have got all the gold.The museum was______The thiefs_______ millions from the bank.That boy is guilty. He has _____ my car.Where were you when you were _____?Someone  has _______ my jacket.One bank was____ last week.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.