‘S TAKISI


‘S Takısı ve Kullanıldığı Durumlar.

 

1. Şahıs zamiri kullanmadan isimlerin kullanıldığı ve bir aitlikten bahsedildiği durumlarda;

Bu isimlerin sonuna İngilizce’de “S” eki getirmek gerekmektedir.. Aitlik belitren bu isimler “ki, kü, nın, nin, sının, sinin, sunun, sünün, lık, lik …” vb anlamlar. Bir kaç örnekle bu durumu görelim.

Fatma’s dog: Fatma’nın köpeği.

My mother’s clothes: Annemin elbisesi.

The company’s economy: Şerketin ekonomisi.

Yesterday’s news: Dünkü haberler

Next week’s new program: Gelecek haftanın yeni programı.

2. İngilizce’de Çoğul isimlerin aitliğinde sadece -‘- (tırnak)  işaretini kullanırız ve tekrar “S” kullanmayız.

The boys’ ball: Erkeklerin topu.

The books’ pages: Kitapların sayfaları.

The students’ shoes: Öğrencilerin ayakkabısı

The Turks’ habits: Türklerin alışkanlıkları.3. Bir cümlede birden fazla isme dair aitlik olduğunda son isim ‘S alır.

Ayşe and Fatma’s dinner: Ayşe ve Fatma’nın akşam yemeği.

Ali and Veli’s Class: Ali ve Veli’nin sınıfı4.İngilizce’de okunuşu itibarı ile son harfi “z” okunuyorsa veya kelime Latince kökenli ise -‘- takısı kullanılır.

Keats’ life – Keats’ın hayatı

Socrates’ first book – Socrates’in ilk kitabı.5. İngilizce’de yer, zaman, ölçü bldiren cümlelerde“ lik-lık “  anlamı alma durumları. Not: Tekil ve çoğul durumlara göre -‘- takısının durumu.

One day’s work program: Bir günlük çalışma programı

Seven days’ work program: Yedi günlük çalışma programı

An hour’s break: Bir saatlik mola.

Four hours’ break: Dört saatlik mola.

One week’s salary: Bir haftalık maaş.

Two weeks’ holiday: İki haftalık tatil.

35’s beverage: 35 lik içecek.

1000’s box: 1000 lik kutu.

6. İlgi zamiri olarak “onunki” durumundaki şahıs isimleri kullanıldığında “inki” – “ninki”… anlamını alır.

Ayşe’s: Ayşe’ninki

Volkan’s: Volkan’ınki

Theirs: Onlarınki

Hers: Onunki

Women’s: Kadınlarınki

7. Bir meslek grubunu ifade eden kelimeden o işi yapan tek bir işyerini anlatırken ‘s kullanılır. Örnekle açıklayalım:

Butcher: kasap mesleği (genel) / Butcher’s:   kasap dükkanı

Grocer: bakkal mesleği (genel) / Grocer’s: bakkal dükkanı

8. İngilizce’de bazen isim tamlaması görevini üstlenen ‘s takısı bilenenden farklı anlam da alabilir. Tanımlama, ifade, anlatım, bir konuyu hikayeleştirme … gibi anlamlar alabilir.

A grocer’s shirt – Bir bakkal gömleği

The grocer’s shirt: bakkalın gömleği

A doctor’s degree: Bir doktor diploması

The doctor’s degree: Doktorun diploması.

A elephant’s life: Fil hayatı

A winter’s nigth: Bir kış gecesi

A women’s matinee: Kadınlar matinesi.

Not: Bir isim öncesinde a yada an ile başladığında ve the ile başladığında aldıkları anlamları hatırlayalım. Bu konu ilgili sayfalarda ayrıca işlenmektedir.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU