OF


 

OF Kullanımı:

A- İyelik olarak “of”:

 

     İyelik görevi aldığında isim sonuna eklenen ‘s görevinde kullanılır. Ancak ‘s daha çok özel isimlerde kullanıldığı halde, “of “ daha çok cins isimlerde kullanılır. Aynı görevi görürler. Önce ‘s takısı ile sonra of ile aynı anlamların yazılışlarını görelim.


The hotel’s rooms: Otelin odaları. / Rooms of the hotel: Otelin odaları.

Cat’s feet: Kedinin ayakları / Feet of cat.

The life of a madman – Bir delinin hayatı.

The cost of transport: Nakliye maliyeti.

The birthday of my mother. – Annemin doğum günü.

The phone number of health office – Sağlık Ofisinin telefon numarası

The cause of the sickness – Hastalığın nedeni

The beginning of the accident – Kazanın başlangıcı

The manager of the school – Okulun müdürü

The story of Atatürk – Atatürk’ün hikayesi

The next subject of the program – Programın bir sonraki konusu

The ground floor of the hotel – Otelin giriş katı

 

2. Bazen isim tamlaması olarak “of”:

İngilizce cümlede “of” bazen isim tamlaması olarak kullanılır. A maddesinde anlatılan isimlerin isimlerin iyelik hallerinden farklı bir anlam oluşturur. Bu görevi bir sıfat ile anlam zenginleşmesi yada anlam tamlaması olmuş kelime grubunu bağlamak da diyebiliriz.

 

A delay of two hours – iki saatlik bir gecikme

The facultyl of Medicine – Tıp fakültesi

Proportion of ten to four – Onda dört oranı

The loss of heat – Isı kaybı

A sign of honesty – Dürüstlük işareti

The risk of fire: Yangın riski

A feeling of lovelessness: sevgisizlik duygusu

The threat of war – Savaş tehlikesi

The winds of peace – Barış rüzgarları

The day of reckoning – Kıyamet günü

A man of science – Bilim adamı