Sayılabilen ve Sayılamayan Kelimeler True/False


Aşağıda sayılabilen ve sayılamayan kelimelerin doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.

  1. There are some oil on the counter  1. There isn’t any salt at home. Buy some.  1. There is a few tomatoes in the fridge  1. There is a little apple juice  1. There are much pumpkins  1. I’d like to drink some coke  1. I need a little apples

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.