There is – There are True/False


Aşağıda “there is” ve “there are”ın doğru kullandıkları yerleri “true” yanlış kullanıldıkları yerleri “false” olarak işaretleyiniz.

  1. There is a watermelon in the fridge  1. There are a lot of olives for breakfast  1. There aren’t any cars  1. These isn’t any boats on the sea  1. There aren’t any jam for breakfast  1. There are many pencils in my pencilcase  1. There is many chalks in front of the blackboard

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.