Should & Must ile ilgili konu anlatımları


İngilizce Hastalıklar, “What is the matter with… ?” soruları ve cevapları, “Should” ile Olumlu Olumsuz ve Soru Cümleleri Konu Anlatımı

İngilizce Çevre (Environment) ile İlgili Kelimeler, Must ve Should Olumlu, Olumsuz, Soru Cümleleri – Konu Anlatımı

İngiliz Sınıf Kuralları, Emir Kipi, must mustn’t Konu Anlatımı

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.