Simple Past Tense Quiz

After ve Before ile Okuduğunu Anlama ve Boşluk Doldurma Alıştırması


After ve Before ile Cümle Kurma Alıştırması


Past Simple ve Past Perfect Boşluk Doldurma Alıştırması


Simple Past ve Past Perfect Boşluk Doldurma Alıştırması


Simple Past – Present Perfect Dönüştürme Alıştırması


Past Simple ve Present Perfect ile Boşluk Doldurma Alıştırması


Past Simple ve Present Perfect ile Boşluk Doldurma Alıştırması


Simple Past ve Present Perfect Tense Soru Alıştırması


Past Simple ve Past Continuous ile Boşluk Doldurma Alıştırması


Simple Past ve Past Continuous ile Cevap Verme AlıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.