Simple Past Tense Quiz

İngilizce Hikayeyi Simple Past Tense Yapma Alıştırması


Simple Past ve Past Progressive ile Cümle Tamamlama Alıştırması


Basit Geçmiş Zaman ve Kelime Sorma Alıştırması


Simple Past ve Past Progressive Boşluk Doldurma Alıştırması


Basit Geçmiş Zamanda Cümle Kurma Alıştırması


Simle Past Tense Paragraf Tamamlama Alıştırması


Simple Past Tense Olumlu Olumsuz Cümle Alıştırması


Basit Geçmiş Zaman ve Düzensiz Fiiller ile Paragraf Tamamlama Alıştırması


Basit Geçmiş Zaman ve Düzensiz Fiiller ile Kelime Yerleştirme Alıştırması


Was Were ile Karşılık Konuşma Oluşturma Alıştırması