Simple Past Tense Şeması


Simple Past – Diagram

Geçmişte başlayıp biten olaylardan bahsederken Simple Past Tense’yi kullanırız.

simple_past1e

Geçmişte gerçekleşen bir dizi olayları ifade ederken bu zamandan yararlanırız.

simple_past2e

 

 

 

 

Kırmızı çizgi ile belirtilen Simple Past zamanını mavi ok ile gösterilen Past Progressive ile birlikte kullanabiliriz. Bu durumda Simple Past zamanında gerçekleşen eylem Past Progressive’de gerçekleşen eylem ile kesişmiştir diyebiliriz.

simple_past3e

 

 

 

 

Örnekler;

I visited Ankara last week.
Ali watched TV yesterday.

First he got up, then he had breakfast.

They were playing video games when the telephone rang.

İlk eylem: Past Progressive oynuyorlardı
İkinci eylem: Simple Past telefon çaldı