Simple Present – Diagram

Simple Present Tense’i sürekli olan bir şeyden bahsedeceğimiz zaman kullanırız.

simple_present1e

 

 

 

 

İçinde bulunulan zamanda gerçekleşen bir dizi eylemleri ifade etmek için de bu zaman kullanılır.

simple_present2e

 

 

 

 

Örnekler:

My friend often reads comics.
I never drink coffee.

The sun rises in the East.

The train goes to London every Monday.

First he gets up, then he has breakfast.

Open your books at page 64.