Simple Present Tense Şeması


Simple Present – Diagram

Simple Present Tense’i sürekli olan bir şeyden bahsedeceğimiz zaman kullanırız.

simple_present1e

 

 

 

 

İçinde bulunulan zamanda gerçekleşen bir dizi eylemleri ifade etmek için de bu zaman kullanılır.

simple_present2e

 

 

 

 

Örnekler:

My friend often reads comics.
I never drink coffee.

The sun rises in the East.

The train goes to London every Monday.

First he gets up, then he has breakfast.

Open your books at page 64.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.