If I were you konu anlatımı


“If I were you…” kalıbı birebir Türkçe’ye çevrildiğinde “ben senin yerinde olsaydım…” anlamına gelir. Genellikle kişilere tavsiye vermek amacıyla kullanılır. İngilizce’de “conditional” denen şart kipine denk düşer.

 

Bu kalıpta cümle kurmak için öncelikle cümlenin başına “If I were you” (yani “ben senin yerinde olsaydım”) ifadesi getirilir. Ardından verilmek istenen tavsiye I+“would” yardımcı filli (auxiliary verb) + fiilin geniş zamanı (present tense) ile kurulur.

Örneğin:

  • If I were you, I would ask my mother’s permission before I went to the cinema.

(Ben senin yerinde olsaydım, sinemaya gitmeden önce annemden izin isterdim).

  • If I were you, I would buy that house now, instead of waiting for another year.

(Ben senin yerinde olsaydım, o evi bir sene beklemek yerine şimdi alırdım.)

  • If I were you, I would try not to anger my teacher.

(Ben senin yerinde olsaydım, öğretmenimi kızdırmamaya çalışırdım.)

Olumsuz cümleler de benzer şekilde kurulur: I +“would” yardımcı filli (auxiliary verb) + not (olumsuzluk belirteci) + fiilin geniş zamanı (present tense)

  • If I were you, I would not eat that cake before dinner.

(Ben senin yerinde olsaydım, o pastayı akşam yemeğinden önce yemezdim.)

  • If I were you, I would not fight with my best friend all the time.

(Ben senin yerinde olsaydım, sürekli en iyi arkadaşımla kavga etmezdim.)

Hangisi doğru: “If I were you” mu, yoksa “If I was you” mu?

“If I were you”  ya da “If I was you” kalıplarından hangisinin kullanımının doğru olduğu öğrencilerde sıklıkla kafa karışıklığına yol açan bir konudur. Buradaki kafa karışıklığı “to be” (olmak) fiilinin normal geçmiş zamanda (simple past tense) birinci tekil şahıs (I- ben) için “was” halinde kullanılmasıdır. Yani örneğin “ben öğrenciydim” demek isteyen bir kişinin “I was a student” demesi gerekir.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, “If I were you” kalıbı geçmiş zamanı değil, bir şart kipini, özel bir durumu, başka bir deyişle hayali, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durumu (“ben senin yerinde olsaydım”) ifade eder. Bu tür durumlara İngilizce’de “subjunctive” adı verilir. Böyle gerçekleşmeyecek, hayali, farazi durumlarda “I was” değil “I were” demek gerektiği için bu ifadenin doğrusu “If I were you”dur.

İnternette ve başka mecralarda son zamanlarda anadili İngilizce olan kişilerin bile “If I were you” yerine “If I was you” kalıbını kullandıklarını görebilirsiniz. Bu kullanım sizi yanlış yönlendirmesin. Çoğunlukla Amerikalıların başvurduğu bu kullanım yine de teknik olarak yanlıştır; siz risk almamak ve en doğrusunu kullanmak adına “If I were you” ifadesini kullanmaktan şaşmayın.