Simple Present Tense To Be Olumsuz Soruları Cümle Örnekleri


Simple Present Tense (Geniş Zaman ) To Be (am not, isn’t, aren’t) Olumsuz Soruları Cümle Örnekleri

 

Aren’t you from France?                                           Fransa’dan gelmiyor musun?

Aren’t you that rich guy?                                          Sen şu zengin adam değil misin?

Isn’t he the carpenter’s son?                                    Marangozun oğlu değil mi?

Isn’t he interested in playing with toys?               Oyuncaklarla oynamayı sevmiyor mu?

Isn’t she a beautiful girl?                                          Güzel kız değil mi?

Isn’t she your English teacher?                               O, İnglizce öğretmenin değil mi?

Isn’t it a very nice day today?                                  Bugün çok güzel bir gün değil mi?

Isn’t it so cold here?                                                  Burası çok soğuk değil mi?

Aren’t we there yet?                                                  Daha gelmedik mi?

Aren’t we all here to learn?                                     Hepimiz buraya öğrenmeye gelmedik mi?

Aren’t they the best players in tennis?                 Teniste en iyi oyuncular onlar değil mi?

Aren’t they good at swimming?                             İyi yüzmüyorlar mı? 

Geniş Zaman ( Simple Present Tense ) zaman da asıl fiil olmadan yardımcı fiillerin (am,is,are) olumsuz şeklile yapılan sorular…

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.