Sınavlar – Exams

Altı çizili kelimeleri düşünerek soru cümleleri yapma alıştırması

Altı çizili kelimeleri düşünerek soru cümleleri yapma alıştırması

Örnekteki gibi yapınız.

Make questions to match the answers which are underlined in each sentence.


Altı çizili kelimeleri düşünerek soru cümleleri yapma alıştırması cevapları

Altı çizili kelimeleri düşünerek soru cümleleri yapma alıştırması cevapları

Make questions to match the answers which are underlined in each sentence.


Too veya enough kullanma alıştırması Cevaplar

Too veya enough kullanarak cümleleri tamamlama alıştırması Cevapları.


Too veya enough kullanma alıştırması

Too veya enough kullanarak cümleleri tamamlama alıştırması Cevapları.


What + look like? or What + be + like? or How + be? or Who + be + like?ile soru yapma

What + look like or What + be + like or How + be or Who + be +like ile soru yapınız

Aradaki farkları düşünerek soru cümleleri yapınız.

Make questions with What + look like or What + be + like or How + be or Who + be +like for these answers.


What + look like? or What + be + like? or How + be? or Who + be + like?ile soru yapma cevapları

What + look like  or What + be + like or How + be  or Who + be + like ile soru yapma cevapları

2. Make questions with What + look like or What + be + like  or How + be  or Who + be +like  for these answers.


Soru kelimeleri alıştırması, Altı çizili yerler için soru kelimeleri ile soru cümleleri oluşturma

Soru kelimeleri alıştırması, Altı çizili yerler için soru kelimeleri ile soru cümleleri oluşturma

Örnekteki gibi altı çizili yeri düşünerek soru kelmesi yapınız.


Soru kelimeleri alıştırması, Altı çizili yerler için soru kelimeleri ile soru cümleleri oluşturma cevapları

Soru kelimeleri alıştırması, Altı çizili yerler için soru kelimeleri ile soru cümleleri oluşturma cevapları


Doğru tense kullanarak cevabı verilen cümlelere soru sorma

Doğru tense kullanarak cevabı verilen cümlelere soru sorma

Cümle tamamlama alıştırmaları


Doğru tense kullanarak cevabı verilen cümlelere soru sorma cevapları

Doğru tense kullanarak cevabı verilen cümlelere soru sorma cevapları

Cümle tamamlama alıştırmaları