Sıra Sayıları ile ilgili Kelimeler


Bir şeyin sırasını belirtmek için ordinal numbers yani sıra sayılarına ihtiyaç duyarız.

Aşağıda İngilizce sıra sayıları ve Türkçe karşılıkları verilmiştir.

İngilizce Rakamla

İngilizce Yazıyla

Türkçe Rakamla

Türkçe Yazıyla

1st first 1. ilk, birinci
2nd second 2. ikinci
3rd third 3. üçüncü
4th fourth 4. dördüncü
5th fifth 5. beşinci
6th sixth 6. altıncı
7th seventh 7. yedinci
8th eighth 8. sekizinci
9th ninth 9. dokuzuncu
10th tenth 10. onuncu
11th eleventh 11. on birinci
12th twelfth 12. on ikinci
13th thirteenth 13. on üçüncü
14th fourteenth 14. on dördücü
15th fifteenth 15. on beşinci
16th sixteenth 16. on altıncı
17th seventeenth 17. on yedinci
18th eighteenth 18. on sekizici
19th nineteenth 19. on dokuzuncu
20th twentieth 20. yirminci
21st twenty-first 21. yirmi birinci
22nd twenty-second 22. yirmi ikinci
23rd twenty-third 23. yirmi üçüncü
24th twenty-fourth 24. yirmi dördüncü
25th twenty-five 25. yirmi beşinci
30th thirtieth 30. otuzuncu
31st thirty-first 31. otuz birinci
40th fortieth 40. kırkıncı
50th fiftieth 50. ellinci
60th sixtieth 60. altmışıncı
70th seventieth 70. yetmişinci
80th eightieth 80. sekseninci
90th ninetieth 90. doksanıncı
100th hundredth 100. yüzüncü
101st hundred and first 101. yüz birinci
200th two hundredth 200. iki yüzüncü
1,000th thousandth 1000. bininci
1,000,000th millionth 1.000.000. bir milyonuncu
1,000,000,000th billionth 1.000.000.000. bir milyarıncı
1,000,000,000,000th trillionth 1.000.000.000.000. bir trilyonuncu

Sıra Sayıları ile ilgili İngilizce Cümleler ve Türkçeleri

I fell in love with him the first time I saw him.
Ona ilk görüşte aşık oldum.

Is Max her first or second child?
Max onun ilk mi yoksa ikinci çocuğu mu?

He came third in the competition.
Yarışmada üçüncü oldu.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.