Kesirli Sayılar ile ilgili Kelimeler


1’den küçük sayıları ifade ederken decimal or fractions yani ondalıklı veya kesirli sayıları kullanırız.

Aşağıda kesirli sayıların İngilizce nasıl yazılıp okunduğunu örneklerle görebilirsiniz.

Yazılışı

Okunuşu

Türkçesi

½


a half, one half

bir yarım, 2 bölü 1, ikide bir

¼


a quarter, one quarter

bir çeyrek, 4 bölü 1, dörtte bir

¾


three quarters

üç çeyrek, 4 bölü 3, dörtte üç


a third, one third

3 bölü 1, üçte bir


two thirds

3 bölü 2, üçte iki


a fifth, one fifth

5 bölü 1, beşte bir


three fifths

5 bölü 3, beşte üç


an eighth, one eighth

8 bölü 1, sekizde bir


five eighths

8 bölü 5, sekizde beş


one and a half

bir buçuk, bir tam 2 bölü 1


five and three quarters

beş tam 4 bölü 3

Kesirli Sayılar ile ilgili İngilizce Cümleler ve Türkçeleri

I phoned him half an hour ago.
Ona yarım saat önce telefon ettim.

We’ve got to hurry up! The plane leaves in a quarter of an hour.
Acele etmemiz gerek! Uçak on beş dakikaya kalkacak.

Our house is about one half of a kilometre past the post office.
Evimizin postaneyi geçince yaklaşık yarım kilometre sonra.