SOME – ANY


SOME – ANY 

“SOME” kelimesi Türkçe’de “biraz/birkaç” anlamına gelir ve olumlu cümlelerde kullanılır. “Something: birşey”, “someone: birisi” gibi anlamlar da alır.

Örnekler: (examples)  

I want to read some books on the weekend: Ben hafta sonunda birkaç kitap okumak istiyorum.

There is some milk in the bottle.: şişede biraz süt var.

I said something to you: Ben sana bir şey söyledim.

I saw someone in the garden.: Bahçede birini gördüm

Soru Cümlelerinde SOME:

Some kelimesi soru cümlelerinde genellikle soru sormak yerine, öğrenmek, bilgi sahibi olmak amacı olan bir teklif cümlesi niteliğinde kullanılır

– Would you like some water? (Biraz su ister misiniz) 

– Would you like something to drink after meal? (Yemekten sonra içecek bir şey ister miydiniz?)

 

”ANY” kelimesi Türkçe’de “hiç” anlamına gelir ve olumsuz cümlelerde kullanılır. anything: hiçbirşey, anybody: hiçkimse vb. durumlar da alır.

Örnekler: (examples)  

I’m not going to read any books on the weekend: Ben hafta sonunda hiç kitap okumak istemiyorum.

There isn’t any milk in the bottle.: Şişede hiç süt yok.

I didn’t see anybody in the garden.: Bahçede hiçkimseyi görmedim.

 

Soru cümlelerinde “ANY”

is there any milk in the bottle?: Şişede hiç süt var mı?

isn’t there anybody in the garden?: Bahçede hiçkimse yok mu?

– Would not you like anything to drink after meal?: Yemekten sonra içecek bir şey içmeyecekmisiniz?


ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU