Something / anything indefinite pronouns (Belgisiz zamirler)


 

INDEFINITE PRONOUNS

(Belgisiz zamirler)

 

Indefinite pronouns (belgisiz zamirler) birisi, bir yer, bir şey gibi anlamlara gelen zamirlerdir. Thing (şey) ile yapılanlar nesneler için, body ve one ile yapılanlar insanlar için, where ile yapılanlar yerler için kullanılır.

 

for things: (nesneler için)

something       anything          nothing           everything

 

for people: (kişiler için)  

somebody       anybody          nobody           everybody

someone          anyone            no one                         everyone

 

for places: (yerler için)     

somewhere      anywhere        nowhere          everywhere

 

  1. a) Genellikle some- ile yapılan kelimeler olumlu, any- ile yapılanlar olumsuz ve sorularda kullanılır:

 

There’s someone at the door.

(Kapıda biri var)

 

He always goes somewhere at the weekends.

(Hafta sonları her zaman bir yere gider)

 

I’ve got something interesting to tell you.

(Sana söyleyecek ilginç bir şeyim var)

 

Somebody broke the window.

(Birisi pencereyi kırdı)

 

Is there anyone in the kitchen?

(Mutfakta biri mi var?)

 

Have you got anything to tell me?

(Bana anlatacak bir şey var mı)

 

I don’t know anybody in this city.

(Bu şehirde hiç kimseyi bilmiyorum)

 

I can’t find my ring anywhere.

(Hiçbir yerde yüzüğümü bulamıyorum)

 

Olumlu yanıt beklediğimizde some ile yapılan kelimeleri sorularda kullanabiliriz:

 

Would you like something to eat?

(Yiyecek bir şey ister misin?)

 

Can I speak to someone?

(Biriyle konuşabilir miyim?)

 

  1. b) Any ile yapılan kelimeler olumlu cümlelerde ‘herhangi bir’ anlamında kullanılabilir. (her -) anlamında da düşünebiliriz.

 

Anyone can make mistakes.

(Herhangibir kimse (Herkes)  hata yapabilir)

 

We can meet anywhere. It doesn’t matter.

(Her hangi bir yerde (heryerde) buluşabiliriz. Farketmez)

 

  1. c) No one, no where vb. gibi no ile yapılan ifadelerin kendisi olumsuzluk verdiğinden cümlede not kullanılmaz.

 

No one can run faster than a horse.

(Hiçkimse bir attan hızlı koşamaz)

 

I can find him nowhere.

(Onu hiçbir yerde bulamıyorum)

 

I have a car and a house. I need nothing else.

(Bir arabam ve bir evim var. Başka birşeye ihtiyacım yok)

 

There is nobody else at home. I’m alone.

(Evde başka hiçkimse yok. Ben yalnızım)

 

Karşılaştırınız:

 

There is no one at home.        = There isn’t anyone at home.

I have got nothing in the bag.            = I haven’t got anything in the bag.

He went nowhere.                  = He didn’t go anywhere

 

Cümle başlarında genellikle no ile yapılan kelimeler any ve not a tercih edilir.

 

No one has got a pen. (Anyone hasn’t got a pen. yerine)

 

  1. d) Every ile yapılan kelimeler olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir:

 

Everyone wants to be happy.

(Herkes mutlu olmak ister)

 

I don’t know everything about the accident.

(Kaza hakkında her şeyi bilmiyorum)

 

Can I use this credit card everywhere?

(Bu kredi kartını her yerde kullanabilir miyim?)

 

  1. e) Indefinite pronouns, tekil fiil alır:

 

Nobody is perfect. (Nobody are …olmaz.) (Hiç kimse mükemmel değildir)

Everyone likes football.  (Herkes futbolu sever)

 

  1. f) Indefinite pronouns için sıfat kullanılırsa sıfatlar bunların önünde değil arkasında gelir.

 

I need something new.

(Yeni bir şeye ihtiyacım var)

 

Is there anything wrong?

(Yanlış bir şey mi var?)

 

 

  1. g) One ve body ile yapılan kelimeler yerine zamir kullanırken, ‘he’, ‘he or she’ veya ‘they’ olarak kabul edilir. Yaygın olan ‘they’ dir.

 

Somebody lost his wallet on the bus.

Somebody lost his or her wallet on the bus.

Somebody lost their wallet on the bus.

(Biri cüzdanını otobüste düşürdü)