Spare the rod and spoil the child


İngilizce : Spare the rod and spoil the child

Türkçe : Kızını dövmeyen dizini döver

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.