Speak softly and carry a big stick


İngilizce : Speak softly and carry a big stick

Türkçe : Aba altından değnek göstermek

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.