Sunshine 7 Birinci Ünite APPEARANCE AND PERSONALITY Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 7. (yedinci) sınıflar 1. (birinci) ünite APPEARANCE AND PERSONALITY  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Sunshine  7 (yedi) kitabı kelimeleridir.

Unit 1 Appearance and Personality

1. Ünite Dış Görünüş ve Kişilik

8. Sayfadaki Kelimeler
beautiful güzel
clumsy sakar
easy-going takmayan, kolay iletişim kurulabilen
forgetful unutkan
generous cömert
honest dürüst
outgoing cana yakın, sıcakkanlı
overweight aşırı kilolu
selfish bencil
stubborn inatçı
well-built güçlü kuvvetli, boylu boslu
punctual dakik
slim zayıf, ince
thoughtful düşünceli
short kısa boylu
of medium height orta boylu
physical appearance dış, fiziksel görünüş
find bulmak
classmates sınıf arkadaşları
9. Sayfadaki Kelimeler
listen to sb birisini dinleyin
note not almak, yazmak
tick doğru işareti koymak
true doğru
sentences cümleler
has / have got sahip olmak
long uzun
curly kıvırcık
hair saç
blue eyes mavi gözler
couch potato tembel, hareketsiz kişi
likes sever
doing sport spor yapma
wear giymek
white beyaz
T-shirt yakasız kısa kollu yaz giysisi, tişört
read okuyun
questions sorular
who kim
dark koyu (renkli)
straight düz, kıvırcık olmayan
fair açık (renkli)
10. Sayfadaki Kelimeler
match eşleştirin
words kelimeler
pictures resimler
then ardından, daha sonra
describe tarif edin
hair length saç uzunluğu
hair colour saç rengi
wavy dalgalı
blonde sarı
grey gri
brown kahve
ginger kızıl
red kırmızı
green yeşil
hazel ela
black siyah, kara
now şimdi
talk about yourself kendiniz hakkında konuşun
11. Sayfadaki Kelimeler
below aşağıdaki
celebrity ünlü
give vermek
reason neden, sebep
love sevmek, hayran olmak
work çalışmak
in pairs çiftler halinde, çift olarak
choose seçmek
12. Sayfadaki Kelimeler
letter mektup
label etiketlemek
family members aile üyeleri
dear sevgili
hi selam
my benim
name ad, isim
fourteen on dört
year yıl, sene, yaş
old yaşlı
father baba
lawyer avukat
best friend en iyi arkadaş
mother anne
teacher öğretmen
shorter than x x den daha kısa
calm sakin
sister kız kardeş
shy utangaç
sometimes bazen, bazı zamanlarda, arada sırada
be good at sth bir şeyden iyi olmak
squash tenis benzeri kapalı bir odada yapılan spor
better daha iyi
player oyuncu
brother erkek kardeş
energetic hareketli, kıpır kıpır
can (can do) -ebilmek, (yapabilmek)
play oynamak
badminton tüy top (tenis benzeri bir spor)
worse than x x den daha kötü
swimmer yüzücü
grandmother nine, baba-anneanne, büyük anne
grandfather dede, büyük baba
lovely sevimli, cana yakın, şeker
always sürekli, hep, her zaman
newspaper gazete
eat yemek
a lot çok
best wishes en iyi dileklerimle
again tekrar
taller daha uzun
look like görünmek
what is x like x nasıl biri
which hangi
13. Sayfadaki Kelimeler
compare karşılaştırmak
fatter daha şişman
attention dikkat
think about x x hakkında düşünün
friends arkadaşlar
hardworking çalışkan
younger daha genç
be on the phone telefonda olmak
a picture on the Net internetteki bir resim
photographs fotoğraflar
mobile downloads mobil indirmeler
family albums aile albümleri
like comment share beğen, yorum yap, paylaş
log in giriş yap
14. Sayfadaki Kelimeler
complete tamamlayın
good iyi
moustache bıyık
polite nazik, kibar
marks notlar
bookworm kitap kurdu
15. Sayfadaki Kelimeler
penfriend mektup arkadaşı
include dâhil edin
make comparisons karşılaştırmalar yapın
prepare hazırlamak
famous ünlü
person kişi, kimse, şahıs