‘The’ article ı ile ilgili örnek cümleler


“THE ONLY ONE” sözcük dizisinden önce

She is the only one student in the class.

( O sınıftaki tek öğrenci.)

He is the only one meaningful person form e.

( O benim için tek anlamlı insan.)

They are the only one who helps me.

( Bana yardım eden tek insanlar.)

 

Yönlerden önce

I was born in the west.

( Batıda doğdum.)

I live in the southeast.

( Güneydoğuda yaşıyorum.)

We spend our holiday in the Northwest.

( Tatillerinizi kuzeydoğuda geçiririz.)

 

Başlıklarda sırasal sıfatlardan önce

Selim the third was a child.

( üçüncü selim bir çocuktu.)

Mehmet  the second conqured Istanbul.

( İkinci Mehmet İstanbulu kuşattı.)

 

Özel bir adın önünde yer alan cins bir adın önünde kullanılır.

Women come from the planet Venus.

( Kadınlar Venüsten gelir.)

Men come from the planet Mars.

( Erkekler Marstan gelir.)

I want to go the mountain Agrı.

( Ağrı Dağına gitmek istiyorum.)

 

Eyaletlerden oluşan ülke adlarından veya çoğul ülke adlarından önce

The Netherlands is a big country.

( Hollanda büyük bir ülke.)

I was in the USA last summer.

( Geçen yaz Amerika birleşik Devletlerindeydim.)

She invited us to the United Kingdom.

( Bizi Birleşik Krallığa davet etti.)

 

Ismi belli olan yerleri tanımlarken ve tanımlayıcı bir edatlı deyişten önce

The house with big garden  was in Amasya.

( Büyük bahçeli ev Amasyadaydı.)

The Palace of Dolmabahçe is important for us.

( Dolmabahçe Sarayı bizim için çok önemli.)

The Museum of Ankara is the biggest.

( Ankara müzesi en büyüğü.)

 

Kutsal kitap ve mabetlerin başında

The Bible is for Christians.

(İncil Hristiyanlar için.)

The Holy Quran was for the muslims.

( Kur’an-ı Kerim Müslümanlar içindi.)

The Blue Mosque is in İstanbul.

( Mavi Cami İstanbulda bulunmakta.)

 

Özel bir adı izleyen ve meslek veya ticaret anlatan cins adların önünde kullanılır

Gülce  the English teacher is writing sentences.

(İngilizce öğretmeni Gülce cümle yazıyor.)

Volkan the technical Coordinator  coordinates everything.

( Teknik koordinatör Volkan her şeyi organize eder.)

Adnan the general manager is very punctual.

( Genel müdür Adnan çok dakiktir.)

 

Ada topluluklarından önce “the” kullanılır.

We spent our honeymoon in The Island Hawai .

( Balayımızı Hawai adalarında geçirdik.)

The Greece Islands  are waiting for us.

( Yunanistan adaları bizi bekliyor.)

The Maldives are hot in this season.

( Bu mevsimde Maldivler çok sıcak.)

 

Nehir Okyanus ve sıradağ adlarından önce “the” kullanılır

I want to swim in The Pacific Ocean

Büyük(pasifik) Okyanus’ta yüzmek istiyorum.

The mountain Himalayas is important for the world.

( Himalaya dağları dünya için çok önemli.)

The Black Sea is less salty than the Aeean Sea.

( Karadeniz, Ege denizinden daha az tuzlu.)

 

Tren, gemi ve Uçak adlarından önce

I prefer The Airlines Plane of THY when I go my hometown.

( Memleketime giderken THY uçaklarını tercih ederim.)

The Anatolian Express Train is the oldest.

( Anadolu Ekspresi Treni en eskisi.)

The Bandırma Ship is famous for Atatürk.

( Bandırma Gemisi Atatürkle ünlüdür.)

 

Halka açık  işletmeler, kurumlar vs. adlarından önce kullanılır.

The Grand  Hotel is in Gaziantep.

( Grand Hotel Gaziantepte.)

The XYZ Bank was closed.

( XYZ bankası kapandı.)

The Şiraz Cafe is near the university.

( Şiraz Kafe üniversitenin yanında.)

 

Müzik aygıtlarından önce

I am good at playing the organ.

( Org çalmakta iyiyim.)

He can’t even play the flute.

( Flüt bile çalamaz.)

They want to learn the violin.

( Keman öğrenmek istiyorlar.)

 

Üniversite, Okul, Hastane adlarından önce

The Akdeniz University is popular with its hardworking students.

( Akdeniz Üniversitesi çalışkan öğrencileriyle meşhur.)

–The State Hospital is in each city.

( Devlet Hastanesi her şehirde bulunur.)

-The School of Fine Arts  is for talented students.

( Güzel Sanatlar Lisesi yetenekli öğrenciler içindir.)

 

Topluluğa ait bir tekil nesneden bahsederken öncesinde “the” kullanılır.

The bee  are industrious and beneficial.

(Arı çalışkan ve yararlıdır.)

The old know better.

( Yaşlılar daha iyi bilir.)

The young work harder.

( Gençler daha sıkı çalışır.)

 

Bir topluluğu, grubu ifade eden sıfatlardan önce “the” kullanılır.

-The athletes should be considered their private lives.

(Sporcular özel hayatlarına dikkat etmelidir.)

-The Italians are famous with the spaghetti.

(İtalyanlar spagetti yemeği ile ünlüdür.)

-The Turks are known with their hospitality.

( Türkler misafirperverliğiyle bilinir.)

The Germans don’t want to speak English.

( Almanlar İngilizce konuşmak istemezler.)

 

Doğada yalnız tek olan varlıklardan önce

The earth is for humanbeing.

( Dünya insanlar içindir.)

–The sky is blue.

( Gökyüzü mavidir.)

–The ocean is deep.

( Okyanuslar derindir.)

 

Belirleyici, tanımlayıcı EN -farklılık cümllerindeki sözcük öbeğinden önce “the” kullanılır.

This is the tallest building in Ankara.

(Bu Ankara’nın en yüksek binasıdır.)

-Black horses are the most popular animals in the village.

( Siyah atlar köyde en çok popüler hayvanlardır.)

This is the best She can do.

(Bu onun yapabileceğinin en iyisidir.)

The worst person in this job is me.

( Bu işte en kötü personel benim.)