The fruit does not fall far from the tree


İngilizce : The fruit does not fall far from the tree

Türkçe : Armut ağacın dibine düşer

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.