Tools – İngilizce Araçlar Örnek Cümleleri


– I want to bang this nail to the wall to hang this painting. But I need a hammer.
(Bu tabloyu asmak için duvara çivi çakmak istiyorum. Ama çekice ihtiyacım var.)

– That tree is too big. You can’t cut it down with an axe. Use a chainsaw.
(O ağaç çok büyük. Baltayla kesemezsin. Testere kullan.)

– Do you have a phillips head screwdriver?
(Yıldız tornavidan var mı?)

– We need four screws.
(Dört tane vidaya ihtiyacımız var.)

– Where is the tape measure?
(Şerit metre nerde?)

– Can you give me the flathead screwdriver?
(Düz tornavidayı verebilir misin?)

– Put all these tools in the toolbox.
(Tüm bu aletleri alet çantasına koy.)

– I cut my finger with the chisel. It was an accident.
(Parmağımı keskiyle kestim. Kazaydı.)

– Can you bring the drill from the toolbox?
(Alet çantasından matkabı getirebilir misin?)

– Give me the wrench.
(İngiliz anahtarını bana ver.)

– I can’t find the pliers.
(Penseyi bulamıyorum.)

– What is an anvil used for?
(Örs ne için kullanılır?)

– We need to change to gasket of the tap.
(Musluğun contasını değiştirmemiz lazım.)

– I will turn this with the adjustable wrench.
(Bunu kurbağacıkla döndüreceğim.)

– A volt indicator controls whether there is electrical current or not.
(Kontrol kalemi elektrik akımı olup olmadığını kontrol eder.)

– Be careful while you’re using the chainsaw.
(Testereyi kullanırken dikkatli ol.)

– There are two types of screwdrivers: phillips head and flathead.
(İki tür tornavida vardır: yıldız ve düz.)

– You can use a volt indicator also as a flathead screwdriver.
(Kontrol kalemini aynı zamanda düz tornavida olarak da kullanabilirsin.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.