Unique 8 Sekizinci Ünite Cooperation In The Family Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8.(sekizinci) sınıflar 8. (sekizinci) ünite Cooperation In The Family konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8 kitabı kelimeleridir.

take the dog for a walk köpeği gezintiye çıkarmak
iron the clothes elbiseleri ütülemek
do the shopping alışveriş yapmak
do the washing up bulaşıkları yıkamak
take the rubbish out çöpü dışarı çıkarmak
make the bed yatağı yapmak
pay the bills faturaları ödemek
vacuum the floor yerleri süpürmek
do the laundry çamaşırları yıkamak
be quick acele etmek
stepmother üvey anne
apologize özür dilemek
notice farkına varmak
pick up yerden kaldırmak, birisini bi yerden almak
pharmacy eczane
anniversary yıl dönümü
request istemek
refuse reddetmek
selfish bencil
behave davranmak
selfishy bencilce
grass çim
willingly isteklice
conversation sohbet
hide saklanmak
seek aramak
entire bütün
boring sıkıcı
bored sıkılmış
tiring yorucu
tired yorulmuş
till e kadar
dress up giyinmek
vigorously dinamik bir şekilde
anxiety endişe,kaygı
distress sıkıntı
impact etki
mental akli
issue konu
on the other hand öteki yandan
reduce azaltmak
increase artırmak
conflict zıtlık
inflammation iltihap
intolerance anlayışsızlık
cardiovascular kalp ve damarlara ilişkin
inability yetersizlik
vein damar
swelling şişme

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.