Unique 8 Onaltıncı Ünite EMPATHY Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 16. (ONALTINCI) ünite EMPATHY  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir.

empathy empati yapmak
poor man fakir adam, zavallı adam
pass soon yakında geçecek
nonsense mantıksız, saçma
rang (ring) çalmak
excuse bahane
later on devamında
hung up telefonu kapatmak
furious öfkeli
arrive varmak
dissappointment hayal kırıklığı
misunderstand yanlış anlama
by the way bu arada
immediately derhal
upset üzgün
let down yüz üstü bırakmak
approve kabul etmek
what a shame ne yazık !
truth doğruyu
decide karar vermek
imitate taklit etmek
complain şikayet etmek
annoy sinirlendirmek
apologize özür dilemek
glow parlamak
melt erimek
woe gam,keder
sympathy sempati
wishful arzulu
contentment memnuniyet
loss kayıp
pet evcil hayvan
homeless evsiz
shelter barınak
puppy küçük köpekçik
diabled sakat,engelli
slid kaymak
weak zayıf
in company bir arada

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.