Unique 8 Onbeşince Ünite PREFERENCES Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 15. (onbeşinci) ünite PREFERENCES  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir.

hiking dağ yürüyüşü
windsurfing rüzgar sörfü
skiing kayak yapma
mountain biking dağ bisikleti
beach volley palj voleybolu
diving dalış
indoor içerde
outdoor dışarda
broshure büroşür
caribbean karayipler
pitch saha
suitable uygun
luxurious lüks
bungalows bungalov
treatment muamele
storey bina katı
gulf körfez
geyser gayzer
hotspring kaplıca
snowmobile motorlu kızak
whale balina
crackling kırılma
dip sıvı içine batma
blue lagoon mavi göl, mavi lagun
dolpins yunus
nearby yakında
horse back at sırtı
waterfall şelale
bathe suya girmek
beneath altında
canopy kaplamak
lively canlı
exhilarating neşelendirici
jungle orman
thick kalın
iceland izlanda
mosque cami
souvenir hediyelik eşya
monastery manastr
rest dinlenmek
suggest önermek
offer önermek
hometown yaşadğın yer
decline reddetmek
meatballs köfte
pool havuz

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.